Привет из Сочи / Saleids da Sotschi

Привет из Сочи / Saleids da Sotschi

06 da november 2019

Dad Angelica Carigiet (GiuRu) - Durant l’emda digls 7 anfignen igls 13 d’otgover on treis commembers dalla GiuRu piglia part agl seminari d’aton dalla YEN (Youth of European Nationalities), igl qual ò gia li a Sotschi, an Russia. La YEN è la uniun tetgala dad uniuns giuvenilas da minoritads linguisticas, naziunalas ed etnicas an l’Europa. Damai tg’igl...

« »

NOVITADS DAL MUND RUMANTSCH:

Registrar e gudagnar: 2x2 tickets per il musical "En 80 dis entuorn il mund" a Vella

Registrar e gudagnar: 2x2 tickets per il musical "En 80 dis entuorn il mund" a Vella

09 d'october 2019

Gleiti eis ei aschi lunsch. Il musical tenor il roman da Jules Verne „En 80 dis entuorn il mund“ vegn...

La columna - Chi chi nu tschercha chatta

La columna - Chi chi nu tschercha chatta

02 d'october 2019

Da Fadrina Hofmann - L’uman es ün chatschader e ramassader. La cumprouva n’haja a chasa in fuorma da duos uffants...

Jeu spetgel ...

Jeu spetgel ...

25 da settember 2019

Dad Annatina Nay - Duas figuras en in toc da teater da Samuel Beckett. Estragon e Wladimir sesanflan en in...

5 patatis en paletscha

5 patatis en paletscha

18 da settember 2019

Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga – uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli...

L’America Latina

L’America Latina

11 da settember 2019

Dad Angelica Carigiet (GiuRu) - L’America Latina  Natira nundetg imposanta, glieud amicabla e da magliar extrordinari. Il viadi entscheiva miez matg...

«Oravontut plai lur humor a mi, quel ei fetg sco a Danmarc»

«Oravontut plai lur humor a mi, quel ei fetg sco a Danmarc»

04 da settember 2019

Da Flavia Hobi – Anne-Louise Kleberg Joël – tuna buc suenter in num romontsch, ella Rumantschia sesenta ella denton dacasa. Oriundamein dad...

Da furmiclas e salips … e larmas

Da furmiclas e salips … e larmas

28 d'avust 2019

Da Benedetto Vigne – Duas festas popularas, visitadas e reportadas. Igl eran massunas furmiclas che cumparivan da tuttas quatter varts da l’enorma...

Celebrar muntognas e nostalgia

Celebrar muntognas e nostalgia

21 d'avust 2019

Dad Annatina Nay – Tut ei empau auter al festival Buatsch. Atmosfera patschifica sin in bein puril, neginas fuolas, negin stress,...

5 malchapientschas

5 malchapientschas

14 d'avust 2019

Dad Annetta Zini (DRG) – La lingua rumantscha è ritga – uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens...

Char’Engiadina

Char’Engiadina

07 d'avust 2019

Dad Alina Müller (GiuRu) - Co gira uschè pro tai? Laiva be sveltin scriver at dir, ch’eu sun rivada bain darcheu a...

SHOPPING: nus discurrin rumantsch

 
Trocla da zurplins da dschember
54.00 CHF
Tuorta da nusch
15.50 CHF
Sach da gimnastica PACHIFIC
22.70 CHF
Coppalina da müsli
36.00 CHF
Magazin da 5 onns Vuschs Giuvnas
10.00 CHF
BREIL PUR Sloe Gin
74.00 CHF
BE Biera Engiadinaisa Tschlin,
24.00 CHF
BE Biera Engiadinaisa Tschlin,
24.00 CHF
Papà da dschember
7.50 CHF
Chaschöl Engiadina Bio
22.00 CHF/Kg
LA CALAMITA
39.80 CHF
Klarerli, 6 tocs
31.00 CHF
Sustegn LATABLA
60.00 CHF
Savun da dschember
28.00 CHF
Chaschöl da dschember
23.00 CHF/Kg
Chaschöl forte
21.00 CHF/Kg
BE Biera Engiadinaisa Tschlin,
24.00 CHF
Caraffa dat aua cun culla da dschember
96.00 CHF
Vinars Iva
54.00 CHF
Tazza cun lingia da la vita
42.00 CHF
BREIL PUR Old Tom Gin Honey
68.00 CHF
Klarerli, 4 tocs
25.00 CHF
PACHIFIC Snapback Cap
29.70 CHF
Pan cun paira engiadinais
9.50 CHF
Planetta da schember
68.00 CHF
BREIL PUR London Dry Gin
56.00 CHF
Shirt PACHIFIC
35.70 CHF
Plümatsch da dschember
180.00 CHF
Tegnaclav da dschember
55.00 CHF
Canaster dil bein puril
29.50 CHF
 

Reclama:

Registrar per la Newsletter:

Adressa d'email:


Autura da l'emna:

  • La GiuRu (Giu­ven­te­tgna Ru­man­tscha) em­pro­va da pro­mo­ver con­tacts tran­ter la giu­­ven­­te­tg­na da las tschintg dif­­fe­ren­tas re­giuns ru­­man­­tschas e da la bas­sa. Ella por­scha a giuv­nas Ru­­man­­tschas e giu­vens Ru­­man­tschs raps, com­­mu­n­i­ca­­ziun ed agid per la re­a­li­­sa­­ziun d’in pro­ject cul­tu­ral ru­mantsch. La GiuRu è uniun af­­fi­li­ada a la Lia Ru­­man­­tscha e po tra­­met­­ter qua­ter de­le­gads a las ra­­du­­nan­­zas ge­ne­ra­las. En­tant che la GiuRu fi­­gu­­re­­scha sco uniun te­­tga­la per las uniuns da giu­­ven­­te­tgna lo­ca­las, è la YEN la uniun te­tga­la da las mi­­no­­ri­­tads lin­­gui­s­ti­­cas da l’Eu­ro­pa.

    Ultims artitgels

DICZIUNARI RUMANTSCH:

Go to top